Adatkezelési Tájékoztató

Általános tudnivalók

A Vásárlási Feltételek

Megrendelés

Szállítási feltételek

Fizetési feltételek

Ügyfél jogai és kötelezettségei

Adatvédelem, adatbiztonság

 

INTIM TORNA ILLEGÁL ÁSZF


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Rock Show Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Bartók Béla út 103. II. em. 6.) adószáma: 26560690-1-43 a továbbiakban: Szolgáltató) és a Rock Show Kft. által a WWW.INTIMTORNAILLEGAL.HU webcímen nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

I. Általános tudnivalók

A Rock Show Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Ügyfél lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket (ÁSZF) elfogadja, illetve az Ügyfél a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

II. A Vásárlási Feltételek

A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak.

A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételével lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen vagy hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha az Ügyfél a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

 

III.   Megrendelés

A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor az Ügyfél a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. A vásárló az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. Az Ügyfél köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért az Ügyfél felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. A megrendelés elfogadásáról és a Szolgáltató által vállalt szállítási határidőről a Szolgáltató e-mailben visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat az Ügyfél a Szolgáltatóhoz.  A megrendelés feldolgozása során a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon keresheti meg az Ügyfelet a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az Ügyfél megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni az Ügyfélnek, elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat egyeztetni az Ügyféllel. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár. Az Internetes oldalunkon található esetleges téves rendelési szám és ármegjelölésért felelősséget nem vállalunk.

 

IV.  Szállítási feltételek

A Szolgáltató általában a megrendelés feldolgozását követően 4 munkanapon belül vállalja a megrendelt termékek kiszállítását. A szállítás időpontjáról a Szolgáltató abban az esetben, ha a termék nincs raktárkészleten és gyártatni kell, egyeztet (telefonon vagy e-mailben) a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen. Az Ügyfél részére a megrendelt árut személyesen veheti át, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek.
Az Ügyfelet személyes átvétellel a Lapker Kft által üzemeltetett Pick Pack Pont hálózata segítségével szolgáljuk ki.

 

V. Fizetési feltételek

A megrendelt termékeket és a kiszállítás díját egyben egyenlítheti ki az Ügyfél:

 

•    utánvéttel

A Pick Pack Pont-on történő utánvétes fizetés esetén az adott átvevőhely által nyújtott fizetési lehetőségek állnak az Ügyfél rendelkezésére. A személyes (Pick Pack Pont-on történő) átvétel esetén a kiszállítási cím nem mérvadó. Utánvétes fizetés esetén az Ügyfél felelőssége az átvételkori fizetés. Amennyiben az Ügyfél nem tudja kifizetni az átadónak a rendelés és szállítás ellenértékét, ezért és az ebből fakadó többletköltségekért a teljes felelősség az Ügyfelet terheli és ezeket a költségeket a Szolgáltató kiszámlázza.

Külföldi rendelés esetén, kérjük e-mail-ben vegye fel velünk a kapcsolatot. Külföldre postai úton tudjuk vállalni a csomag küldését, a postai díj a mindenkori postai díjszabásnak felel meg. A leadott rendelés után kiszámításra kerül a postai díj, majd e-mail-ben közöljük a teljes összeget (termék ára + postai díj). A termék és a postai díj összegét csak  bankkártyás fizetés útján lehet kiegyenlíteni, az összeg megérkezése után küldjük a rendelést. A szállítási határidő ebben az esetben: 1-2 hét.

 

VI.   Ügyfél jogai és kötelezettségei

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

"4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A megrendelés során a vevő élhet a 17/1999. Kormányrendeletben rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Abban az esetben, ha a vásárló elállási jogát szeretné gyakorolni, cégünk 30 napon belül visszautalja a vásárló által megadott számlaszámra az áru ellenértékét.

Kérjük kiemelten vegye figyelembe a következőket:

A vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 8, azaz nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

Az elállásra illetve reklamálásra vonatkozó igényét e-mailben jelezheti: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Amennyiben a termékről felbontás után a kézbesítő jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a kézbesítő által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Amennyiben a vásárló által az áru átadójától átvett termék sérült, kérjük, vegye fel e-mailben a kapcsolatot a visszaszállítással kapcsolatban. -Sérült áru cseréje esetén a vásárlót nem terheli a visszaszállítás költsége.

Az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően ha az átvett termékkel bármi probléma van – például nem megfelelő a méret, vagy egyszerűen nem tetszik –, de még nem volt használva, a csomag átvételétől számított 8 munkanapon belül joga van elállni a vásárlástól, és – saját költségére (portósan feladott postai csomagot átvenni cégünknek nem áll módjában!) – visszaküldheti azt nekünk. Elállási szándékát kérjük, a kapcsolatnál megadott elérhetőségen, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen  írásban jelezze felénk. A vételárat legfeljebb 30 napon belül a megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszautaljuk.

Elállás esetén a visszaszállítás költségén kívül semmi más költség nem terheli, de a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítését cégünk követelheti. Felhívjuk figyelmét, hogy csak abban az esetben fizetjük vissza a vételárat, ha a terméket és annak minden tartozékát hiánytalanul és sértetlenül visszajuttatta cégünkhöz, beleértve a tájékoztató anyagot, címkéket, csomagolóanyagokat stb. Ezek hiányában a termék értékcsökkentnek minősül!

A termék vissza is cserélhető – a csere alapköltsége: 980,- Ft, mely a vevőt terheli.
Ez az opció csak belföldi rendelésnél vehető igénybe!

Árucsere kérelmét kérjük a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen írásban jelezze felénk, leírva a cserélni kívánt termék cikkszámát, a csere okát, valamint hogy mely terméket szeretné helyette.

FONTOS! Az új termékre adjon le rendelést is a webshopban, mert csak így tudjuk az árucserét lebonyolítani!

Csere esetén a csak a futárszolgálattal történő kiszállítás lehetséges! A futárszolgálat az előre jelzett időpontban kiszállítja a csereterméket az ÁSZF-ben szereplő feltételekkel, a vásárlónak ekkor kell átadnia lezárt dobozban a cserélni kívánt terméket az eredeti számlával vagy számlamásolattal együtt (amennyiben a rendelt termékekből nem az összeset küldi vissza), illetve az esetleges árbeli különbözetet és a csere költségét ekkor kell megfizetnie a futárnak készpénzben.

Árucsere csak a mindenkori aktuális raktárkészlet figyelembevételével lehetséges! Kérjük ezt figyelembe venni.

 

VII.   Adatvédelem, adatbiztonság

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti az Ügyfelektől:


Az Ügyféltől feltétlen szükséges adatokat:
•    az Ügyfél neve
•    elektronikus levelezési címe
•    elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adat megadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.

Az Ügyfél bármelyik megadott adatához az Ügyfélen kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat az Ügyfél hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk az Ügyfél által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató internetes felületéről más weboldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során az Ügyfeleknek tisztában kell lennie azzal, hogy a weboldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

Amennyiben mégis hibás ár kerül a webáruházba, különös tekintettel az egyértelmű, vagy nyilvánvalóan téves (pl. a termék ismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" és az "1" forintos árra, valamint a "-"  jelre) információ, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron eladni. Azonban minden esetben felajánljuk a helyes áron történő szállítást, illetve a vevő elállhat vásárlási szándékától, költségvonzat nélkül.

A megrendelések vállalt határidőn belüli teljesítéséért mindent megteszünk, de esetlegesen előfordulhatnak késések, illetve a teljesítés elmaradása. Ez esetben cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.